1. Головна
  2. Документи
  3. Звіт про результати періодичного відстеження регуляторного акта
Чинний
Звіт про результати періодичного відстеження регуляторного акта від 18.06.2018 м. Луцьк

Звіт про результати періодичного відстеження регуляторного акта – рішення виконавчого комітету від 28.05.2014 №60/40 “Про затвердження Порядку поводження з відумерлою спадщиною в місті Луцьку”

На виконання ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної  політики у сфері господарської діяльності», юридичний департамент Луцької міської ради здійснив періодичне відстеження  результативності регуляторного акта, з метою досягнення  цим актом  визначених цілей.
№    Зміст    
1.    Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер (у разі базового відстеження дата прийняття і номер акта не зазначаються)    Рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 28.05.2014 №60/40 “Про затвердження Порядку поводження з відумерлою спадщиною в місті Луцьку”
2.    Назва виконавця заходів з відстеження
    Юридичний департамент Луцької міської ради
3    Цілі прийняття акта
    Врегулювання відносин, пов’язаних з визнанням спадщини відумерлою, та передачі такої спадщини до комунальної власності територіальної громади м. Луцька
4    Строк виконання заходів з відстеження
    З 12.06.2018 по 15.06.2018
5    Тип відстеження 
(базове, повторне або періодичне)
    періодичне 
6    Методи одержання результатів відстеження
    Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалось шляхом  аналізу інформації, яка міститься в Реєстрі майна, що може бути визнане відумерлою спадщиною, який формується на підставі  інформації, поданої структурними підрозділами міської ради, організаціями, установами та підприємствами, а також громадянами. 
7    Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних
    1.  Кількість об’єктів нерухомості, які внесені до Реєстру майна, що може бути визнане відумерлою спадщиною.
2. Кількість об’єктів нерухомості, на які за рішенням суду визнано право власності за територіальною громадою.

8    Кількісні та якісні значення показників результативності акта    1. Кількість об’єктів нерухомості, які внесені до Реєстру майна, що може бути визнане відумерлою спадщиною (за період з 28.05.2015 по 12.06.2018) — 54.
2.Кількість об’єктів нерухомості, на які за рішенням суду визнано право власності за територіальною громадою (за період з 28.05.2018 по 12.06.2018) — 3. 
3 позовні заяви про визнання спадщини відумерлою знаходяться на розгляді в суді.
9    Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей
    Внаслідок реалізації регуляторного акта виявляється майно, що може бути визнано відумерлою спадщиною, ведеться його облік, вживаються заходи щодо набуття територіальною громадою прав на майно. 
Перший заступник міського голови                                      Г.В.Недопад
Директор юридичного департаменту                                                                                Н.М.Юрченко