1. Головна
  2. Документи
  3. Звіт про результати періодичного відстеження регуляторного акта
Чинний
Звіт про результати періодичного відстеження регуляторного акта від 31.07.2018 м. Луцьк

Звіт про результати відстеження регуляторного акта рішення Луцької міської ради від 23.06.2011 року №11/7 «Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів»
№№
п/п
 
Зміст
 
 
1 Вид та назва регуляторного 
  акта 
 
Рішення Луцької міської ради  від 23.06.2011 року №11/7 «Про встановлення  збору за місця для  паркування транспортних засобів»
2 Назва виконавця заходів з відстеження Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради
3 Цілі прийняття акта 1. Реалізація державної політики в податковій сфері, спрямована на наповнення дохідної частини бюджету міста щодо забезпечення реалізації міських програм.
2. Забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ та вимог рішення Луцької міської ради  від 23.06.2011 року №11/7 «Про встановлення  збору за місця для  паркування транспортних засобів».
4 Строк виконання заходів з відстеження 01.07.2018  по 30.07.2018
5 Тип відстеження 
(базове, повторне або періодичне)
Періодичне
6 Методи одержання результатів відстеження Використовувались дані ГУ ДФС у Волинській області за такими показниками:
-кількість суб’єктів господарювання - платників збору за місця для  паркування транспортних засобів; 
 - суми надходжень збору за місця для  паркування транспортних засобів .
7 Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних Показники за 2016,2017,2018 роки:
- розмір  надходжень коштів  до бюджету міста пов'язаних з дією акта.
- кількість суб’єктів господарювання.
 
8 Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Показник 2016 рік 2017 рік І півріччя 2018 р.
Сума надходжень до бюджету міста від збору за місця для  паркування транспортних засобів  (тис.грн) 11,3 56,8 5,0
Кількість суб’єктів господарювання- платників збору за місця для  паркування транспортних засобів 1 1 1
9 Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Результат реалізації даного регуляторного акта :

-    надходження до бюджету міста збору за місця для паркування транспортних засобів;
-    покращення інфраструктури міста