1. Головна
  2. Документи
  3. Звіт про роботу виконавчого органу
Чинний
Звіт про роботу виконавчого органу від 27.01.2021 м. Луцьк

Звіт про роботу департаменту фінансів та бюджету Луцької міської ради за 2020 рік

Департамент фінансів та бюджету підпорядковується Луцькій міській раді. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в управлінні Державної казначейської служби, печатку, ідентифікаційний код.

У своїй діяльності департамент фінансів та бюджету міської ради керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, департаменту фінансів Волинської облдержадміністрації, рішеннями обласної та міської рад, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та міського голови, рішеннями виконкому міської ради, а також Положенням про департамент фінансів та бюджету, забезпечує їх виконання в межах компетенції.

Департамент здійснює загальну організацію та управління виконанням місцевого бюджету, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету. Основним завданням департаменту фінансів є організація роботи по складанню і виконанню бюджету громади відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та чинного законодавства.

В 2020 році посадовими особами департаменту фінансів та бюджету проведена наступна робота:

1. Складання проєкту бюджету Луцької міської територіальної громади на 2021 рік:

- проведено аналіз бюджетних запитів 14-ти головних розпорядників коштів та розрахунків до них, підготовлені пропозиції щодо включення відповідних видатків до проєкту бюджету Луцької міської територіальної громади;

- підготовлено проєкт рішення виконавчого комітету та рішення міської ради щодо проєкту бюджету Луцької міської територіальної громади на 2021 рік;

- підготовлені необхідні матеріали та проведене громадське обговорення проєкту рішення міської ради «Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2021 рік» в режимі онлайн шляхом прямої трансляції на сайті Луцької міської ради (lutskrada.gov.ua).

- підготовлено та доведено до головних розпорядників коштів лімітні довідки про бюджетні призначення;

- складено річний та помісячний розписи доходів і видатків загального та спеціального фондів бюджету громади та направлено розпис в УДКСУ у м. Луцьку;

- підготовлено та доведено до головних розпорядників коштів витяги з річного та помісячного розписів видатків бюджету громади.

2. Робота по виконанню бюджету міста за 2020 рік:

- протягом року за зверненнями головних розпорядників коштів вносились зміни до річного та помісячного розпису бюджету, згідно чого виписано та зареєстровано 1 092 довідок, в тому числі: по доходах – 61, по видатках – 1031;

- здійснювався постійний облік планових призначень та надходжень до доходів бюджету міста;

- проводилось фінансування видатків бюджету згідно розпоряджень про виділення коштів з рахунків бюджету - 771;

- проводилась аналітична робота по бюджету, а саме:

аналіз стану виконання бюджету по доходах;

аналіз стану виконання бюджету по видатках;

щомісячний аналіз потреби в коштах та стану розрахунків за спожиті енергоносії бюджетними установами;

аналіз потреби в коштах та здійснення фінансування на виплату заробітної плати по головних розпорядниках коштів;

щоденний аналіз фінансування видатків бюджету;

щомісячне зведення потреби в коштах для фінансування;

постійний аналіз зареєстрованих та неоплачених фінансових зобов’язань та залишків на рахунках бюджетних установ;

аналіз тимчасово вільних коштів загального та спеціального фондів бюджету;

- здійснювалося перерахування тимчасово вільних коштів на депозитний рахунок,

- проведено публічне представлення інформації про використання коштів бюджету за 2019 рік;

- підготовлені рішення виконавчого комітету та міської ради щодо виконання бюджету громади за 2019 рік,

- підготовлено інформацію про виконання бюджету громади за І квартал, І півріччя та 9 місяців 2020 року, які розміщені на офіційному сайті міської ради;

- на офіційному сайті міської ради щоденно, щотижнево та щомісячно оновлювалась аналітична інформація з питань виконання бюджету за доходами та видатками.

Протягом 2020 року працівниками департаменту опрацьовувались листи, заяви від громадян, листи з департаменту фінансів ВОДА. На виконання робочих планів відділів департаменту, завдань департаменту фінансів ВОДА, з метою підготовки звітів та інформацій Міністерству фінансів України, а також на виконання розпоряджень ОДА та виконавчого комітету готувались інформації.

Для забезпечення виконання дохідної частини бюджету, збільшення надходжень та пошуку додаткових джерел для наповнення бюджету проводилася робота по виявленню необлікованих платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки шляхом звірки даних з електронної версії Державного реєстру прав та інформації про зареєстрованих платників податку у ГУ ДПС у Волинській області. Виявлено 6922 потенційних платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

3. Здійснення запозичень:

          В 2020 році департамент фінансів з метою зменшення навантаження на бюджет та залучення додаткового фінансового ресурсу до бюджету активно використовував в бюджетному процесі такий інструмент як отримання кредитних коштів шляхом здійснення запозичень в установах банків та міжнародних фінансових організаціях.

За підготовленим департаментом фінансів пакетом документів отримано погодження Міністерства фінансів України на отримання кредиту від міжнародної фінансової організації – НЕФКО  для фінансування впровадження заходів інвестиційного проєкту «Підвищення енергоефективності та надійності системи водопостачання та водовідведення м. Луцька» (наказ від 06.11.2020. №681).

Департаментом фінансів було підготовлено проєкт рішення міської ради «Про здійснення місцевого запозичення та залучення гранту НЕФКО для фінансування інвестиційного проєкту», яке було затверджено 17.12.2020 №1/18.

28 грудня 2020 року з Північною екологічною фінансовою корпорацією НЕФКО та Луцькою міською радою укладено Кредитний договір на 1 600 тис.євро.

28 грудня 2018 року укладено угоду про передачу коштів позики №13010-05/252 між Міністерством фінансів України, Міністерством інфраструктури України та Луцькою міською радою, згідно якої Мінфін, у співпраці з Мінінфраструктури, надає Луцькій міській раді позику у розмірі до  4 360 тис.євро (наказ від 11 10.2018 №819). Мета проєкту – комплексне вирішення проблеми пасажирських перевезень, задоволення потреби лучан у якісному, сучасному, комфортному громадському транспорті, розвантаження центральної частини міста від надлишку автобусів, зменшення заторів, істотне поліпшення екологічної ситуації в місті, скорочення викидів СО2. Луцькою міською радою отримано в 2020 році кошти в сумі 1 700,7 тис.євро. В кінці 2020 року місто отримало вже два перші тролейбуси.

В 2016 році укладено кредитний договір між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) та Луцькою міською радою в сумі 10 000,0 тис.грн.  Метою запозичення є фінансування впровадження заходів проекту «Підвищення енергетичної ефективності закладів бюджетної сфери міста Луцька». Кошти отримано в повному обсязі. 15 вересня 2021 року буде проведе заключний платіж з погашення позики.

В 2018 році укладено кредитний договір між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) та Луцькою міською радою в сумі 5 000,0 тис.євро. Мета проекту – фінансування впровадження заходів, які спрямовані на скорочення обсягів споживання теплової і електричної енергії  та зниження бюджетних видатків на забезпечення закладів бюджетної сфери енергоносіями.. Станом на 01.01.2021 року отримано 3 831,0 тис.євро.

4. Робота, пов’язана з наданням місцевих гарантій для забезпечення виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання – комунальних підприємств міста:

Департамент фінансів міської ради є відповідальним за роботу, пов’язану з наданням місцевих гарантій для забезпечення виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання – комунальних підприємств міста, які здійснюють реалізацію двох інвестиційних проєктів за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових організацій.

Міською радою надано місцеву гарантію для забезпечення виконання боргових зобов’язань наступних комунальних підприємств:

Для реалізації проєкту з модернізації і реконструкції систем подачі води та водовідведення у місті Луцьку за рахунок коштів міжнародної фінансової інституції міською радою прийнято рішення, відповідно до якого Луцька  міська рада виступає гарантом виконання зобов’язань, що виникають у рамках виконання кредитних угод. Договір про надання місцевої гарантії -  від 15 грудня 2015 року.  Учасниками виконання проєкту є - КП «Луцькводоканал» та Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО). Метою отримання позики  є реалізація проєкту з модернізації і реконструкції систем подачі води та водовідведення у місті Луцьку. Обсяг та валюта кредиту – 495,00 тис. євро. 15 вересня 2020 були здійнені  заключні платежі по проєкту.

 З метою покращення якості та надійності у наданні комунальних послуг, розвитку та удосконалення водопровідних, каналізаційних та теплоенергетичних систем, впровадження нових енергозберігаючих технологій, а також реалізації проєкту за рахунок коштів міжнародного банку міською радою прийнято рішення, відповідно до якого Луцька  міська рада виступає гарантом виконання зобов’язань, що виникають у рамках виконання кредитних угод. Договір гарантії, відшкодування та підтримки проєкту - від 24 жовтня 2014 року.

Учасником відповідного проєкту є державне комунальне підприємство «Луцьктепло», яке з Європейським банком реконструкції та розвитку  реалізовує проєкт «Реконструкція та модернізація системи  централізованого теплопостачання міста Луцька». Обсяг та валюта  кредиту - 10 000 тис.євро, у т.ч. 7 000 тис. євро – за рахунок ресурсів ЄБРР, 3 000 тис.євро – за рахунок ресурсів Спеціального Фонду ФЧІ.  Станом на 01.01.2021 отримано 6 322,6 тис.євро.

5. Забезпечено ефективне управління залишками коштів бюджету шляхом розміщення тимчасово вільних коштів бюджету на депозитних рахунках в установі банку

Для забезпечення у 2020 році ефективного управління залишками коштів бюджету шляхом розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках в установі банку та з метою залучення до загального фонду  відсотків за користування тимчасово вільними коштами загального фонду, департаментом фінансів забезпечено проведення конкурсу з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Луцької міської територіальної громади на депозитних рахунках у 2020 році, за результатами якого визначено переможця - АТ КБ «Приватбанк» з процентною ставкою за вкладом 11,5 % річних. Від розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Луцької міської територіальної громади до загального фонду бюджету залучено 875,1 тис. грн.