1. Головна
  2. Документи
  3. Звіт
Чинний
Звіт від 03.10.2022 №1-5/132 м. Луцьк

Звіт про задоволення запитів на інформацію за вересень 2022 року

У  вересні 2022  року  в  загальному  відділі  Луцької  міської  ради зареєстровано 22 запити на інформацію.

Подано  особисто 8  запитів,  надійшло  електронною  поштою –  6, телефоном – 4,  шляхом  заповнення  спеціально  розробленої  форми  на офіційному сайті міської ради – 4. 

За  категорією  запитувачів  найбільше  запитів  надійшло  від  фізичних  осіб – 12, ЗМІ – 6, громадських організацій – 3, юридичних осіб – 1. 

Під  час  розгляду  двох  запитів  на  інформацію,  що  потребували опрацювання  великого  обсягу  інформації  та  пошуку  інформації  серед  значної кількості  даних,  виконавчі  органи  міської  ради  застосували  норми  пункту 4 статті 20 Закону  України  «Про  доступ  до  публічної  інформації»,  що  передбачає продовження терміну розгляду до20 робочих днів.

Термін  розгляду  одного  запиту  на  інформацію  в  частині  розгляду  одного питання  продовжено  до  закінчення  строку  дії  воєнного  стану  в  Україні відповідно  до  частини  шостої  статті 22 Закону  України  «Про  доступ  до публічної  інформації»,  оскільки  запитувана  інформація  не  може  бути  надана
для ознайомлення через настання обставин непереборної сили.