Інформація до відома

Договір про співпрацю між Виконавчим комітетом Луцької міської ради та Комунальним закладом вищої освіти "Луцький педагогічний коледж" Волинської обласної ради

Договори з вищими навчальними закладами

Практика здобувачів вищої освіти є невід’ємною частиною процесу підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах. Метою проходження практики здобувачами вищої освіти у Луцькій міській раді є виявлення найбільш здібної та талановитої молоді для роботи у виконавчих органах Луцької міської ради, підприємствах, організаціях (установах, закладах), що належать до комунальної власності міської територіальної громади, оволодіння сучасними методами, формами організації праці, формування професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо застосовувати їх у практичній діяльності.
Алгоритм проходження практики в міській раді
Вимоги до оформлення звіту про практику
Інформаційний буклет "Студенту на допомогу"

З метою оптимізації діяльності та планування роботи виконавчих органів Луцької міської ради до 01 жовтня нового навчального року виконавчий комітет Луцької міської ради укладає договір з вищим навчальним закладом для проведення практики здобувачів вищої освіти, де зазначені номер і назва спеціальності, курс, вид практики, загальна кількість здобувачів вищої освіти з кожної спеціальності, а також терміни проведення практики. Керівникам практики на факультетах необхідно завчасно подати в адміністрацію вищого навчального закладу списки здобувачів вищої освіти, які бажають пройти практику у Луцькій міській раді. На підставі укладено договору не пізніше, як за тиждень, на ім’я міського голови Вищий навчальний заклад (на офіційному бланку навчального закладу) надсилає зареєстрований лист-направлення на практику здобувачів вищої освіти за підписом ректора, у якому чітко вказуються прізвища, ім’я, по батькові здобувачів освіти по списку відповідно до зазначеної у договорі кількості, курс та спеціальність.

Договір на проведення практики здобувачів вищої освіти