Інформація до відома

Договір про співпрацю між Виконавчим комітетом Луцької міської ради та Комунальним закладом вищої освіти "Луцький педагогічний коледж" Волинської обласної ради

Договори з вузами

Проходять практику

Моніторинг проходження практики

Практика студентів є невід’ємною частиною процесу підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах. Метою проходження студентами вищих навчальних закладів практики у Луцькій міській раді є виявлення найбільш здібної та талановитої молоді для роботи у виконавчих органах Луцької міської ради, підприємствах, організаціях (установах, закладах), що належать до комунальної власності міської територіальної громади, оволодіння сучасними методами, формами організації праці, формування професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо застосовувати їх у практичній діяльності.
Алгоритм проходження практики в міській раді
Вимоги до оформлення звіту про практику
Інформаційний буклет "Студенту на допомогу"

З метою оптимізації діяльності та планування роботи виконавчих органів Луцької міської ради щороку до 24 вересня нового навчального року виконавчий комітет Луцької міської ради укладає комплексний договір з вищим навчальним закладом для проведення практики студентів, де зазначені номер і назва спеціальності, курс, вид практики, загальна кількість студентів з кожної спеціальності, а також терміни проведення практики. Керівникам практики на факультетах необхідно завчасно подати в адміністрацію ВУЗу списки студентів, які бажають пройти практику у Луцькій міській раді. На підставі укладено договору не пізніше, як за тиждень, на ім’я міського голови Вищий навчальний заклад (на офіційному бланку навчального закладу) надсилає зареєстрований лист направлення на практику студентів за підписом ректора, у якому чітко вказуються прізвища, ім’я, по батькові студентів по списку відповідно до зазначеної у договорі кількості, курс та спеціальність.

Договір про проведення практики студентів