1. Головна
  2. Міська влада

Україна: події, факти, коментарі

Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ Social Communications Research Center СІАЗ НЮБ ФПУ (https://nbuviap.gov.ua/

Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади
(СІАЗ НБУВ)

 

Засновник: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Видається з 01.01.1998 р. Виходить двічі на місяць. Головний редактор В. Горовий, д-р іст. наук, проф., заст. гендиректора НБУВ. Редакційна колегія: М. Закіров (заст. голов. ред.), канд. іст. наук, заввідділу політологічного аналізу, Л. Чуприна, канд. наук із соц. комунікацій, заввідділу оперативної інформації, Т. Дубас, заввідділу синтезу соціокультурних мережевих ресурсів. Комп’ютерний дизайн: Г. Булахова. Адреса редакції: НБУВ, Голосіївський просп, 3, Київ, 03039, Україна. Тел. (044)524-25-48, E-mail: siaz2014@ukr.net, www.nbuviap.gov.ua. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ No 5358 від 03.08.2001 р.)