1. Головна
  2. Оперативна інформація

Луцьк приєднався до оновленої європейської ініціативи “Угода мерів – Схід”

Луцьк приєднався до оновленої європейської ініціативи “Угода мерів – Схід”

Відповідне рішення сьогодні, 30 листопада, ухвалили депутати міської ради під час пленарного засідання.

Директор департаменту економічної політики Борис Смаль проінформував депутатів про те, що приєднавшись до оновленої європейської ініціативи “Угода мерів - Схід”, міська рада бере на себе зобов’язання скоротити на території громади викиди CO2 (та, за можливості, інших парникових газів) щонайменше на 35 % до 2030 року внаслідок запровадження заходів з підвищення енергоефективності, використання відновлюваних джерел енергії, пом’якшення та адаптації до наслідків зміни клімату.

 

“Угода мерів – Схід”

Активізація дій, спрямованих на забезпечення більш

справедливої, кліматично нейтральної Європи та регіону

Східного Партнерства (надалі – Регіон)

Цим документом ми, мери міст Регіону, заявляємо про наші прагнення щодо клімату і беремо на себе зобов’язання забезпечити дії в настільки активному темпі, як цього вимагають наукові дослідження, щоб спільними зусиллями втримати зростання температури у світі на рівні не вище 1,5°С, що визначено першочерговою метою Паризької угоди.

Уже багато років міста перетворюють виклики, пов’язані із кліматом та довкіллям, у можливості. Настали часи, коли це має стати першочерговим пріоритетом.

Як підписанти “Угоди мерів – Схід”, ми беремо на себе зобов’язання залучити всі зацікавлені сторони до цієї мети. Ми забезпечимо, щоб ніхто не залишився осторонь нашої політики та програм.

Перехід до кліматично нейтральної Європи та Регіону вплине на всі сфери життєдіяльності нашого суспільства. Як місцеві лідери, ми повинні ретельно відстежувати цей вплив, щоб гарантувати справедливість та інклюзивність. Ми очікуємо лише справедливого переходу, який забезпечуватиме інклюзивність та повагу до нас, мешканців усього світу і до ресурсів нашої планети.

Згідно з нашим баченням, до 2050 року ми всі будемо жити у декарбонізованих та стійких містах, які матимуть можливість отримувати доступну, безпечну та сталу енергію. В рамках ініціативи “Угода мерів – Схід” ми й надалі будемо зменшувати викиди парникових газів на нашій території, підвищувати стійкість і готуватися до негативних наслідків зміни клімату, а також вирішувати проблему енергетичної бідності, оскільки це є ключовим для справедливого переходу.

Ми добре усвідомлюємо те, що усі країни та міста Регіону перебувають на різних етапах такого переходу, і кожен з них має власні ресурси для досягнення амбітних цілей, визначених Паризькою угодою. Ми ще раз підкреслюємо, що боротьба зі зміною клімату – це наша спільна відповідальність. Для подолання численних труднощів необхідна потужна політична реакція на всіх рівнях управління. “Угода мерів” – це, перш за все, ініціатива відданих мерів, які діляться місцевими рішеннями та надихають один одного на шляху до реалізації цього бачення.

Ми зобов’язуємося зробити свій внесок за допомогою таких дій:

1. БРАТИ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ щодо визначення середньострокових та довгострокових цілей, які узгоджуватимуться із цілями ЄС і будуть, щонайменше, не нижчими, ніж національні. Наша мета полягатиме у забезпеченні кліматичної нейтральності до 2050 року з проміжною ціллю скорочення викидів парникових газів до 2030 року щонайменше 35%. Зважаючи на надзвичайну ситуацію, пов’язану з кліматом, яку ми маємо станом на сьогоднішній день, кліматичні дії стануть нашим пріоритетом, і ми будемо інформувати про це наших громадян.

2. ЗАЛУЧАТИ наших громадян, приватний сектор та органи влади усіх рівнів до реалізації такого бачення і трансформації наших соціально-економічних систем. Ми прагнемо укласти місцеву угоду щодо клімату з усіма зацікавленими сторонами, які допомагатимуть нам у досягненні цих цілей.

3. ДІЯТИ, тепер і разом, щоб розпочати роботу в цьому напрямку і пришвидшити необхідний перехід. Ми будемо розробляти, впроваджувати і звітуватися – в рамках визначених термінів – про план дій, спрямований на досягнення наших цілей. У наших планах буде викладено бачення щодо пом’якшення наслідків і адаптацію до зміни клімату, і в той же час забезпечення інклюзивності.

4. СПІВПРАЦЮВАТИ з колегами-мерами та місцевими лідерами, у країні і за її межами, щоб надихати один одного. Ми будемо заохочувати їх долучатися до нас в рамках ініціативи “Глобальна Угода мерів”, де б вони не знаходилися, якщо вони поділяють цілі та бачення, описані у цьому документі.

Ми, підписанти “Угоди мерів – Схід”, підтверджуємо, що ми можемо сьогодні вжити таких кроків (Брати зобов’язання, Залучати, Діяти, Співпрацювати) для забезпечення добробуту теперішнього та майбутніх поколінь. Ми будемо разом працювати над тим, щоб втілити наше бачення в життя.

Ми розраховуємо на підтримку з боку органів державної влади наших країн та європейських установ у забезпеченні стратегічних, технічних та фінансових ресурсів, які відповідають рівню наших прагнень.

Нагадаємо, що ще 2009 року Луцьк приєднався до загальноєвропейської ініціативи – “Угоди мерів” – це найбільший у світі рух за збереження клімату та енергії на місцевому рівні. Ця європейська ініціатива об'єднує тисячі місцевих органів влади, які добровільно взяли на себе зобов'язання по досягненню кліматичних і енергетичних цілей Європейського союзу.

 

Управління інформаційної роботи міської ради

(777904, 777946, 777937, 727427)