1. Головна
  2. Оголошення

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел

Повне та скорочене найменування об’єкта: Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНС КАПІТАЛ» (ТзОВ «ТРАНС КАПІТАЛ»).

Код ЄДРПОУ: 32748140.

Місце знаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Гетьмана Сагайдачного, 18а. Тел: (0332)28-30-00, e-mail: transreklama@gmail.com.

Місце знаходження об’єкта / промислового майданчика: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, 10.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу для існуючого об’єкта, що відноситься до третьої групи об’єктів за складом Документів, у яких обгрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: відповідно до частин 2 і 3 Статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та Постанови КМУ від 13.12.2017 №1010 «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля», діяльність ТзОВ «ТРАНС КАПІТАЛ» не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Загальний опис об’єкта (опис виробництва та технологічного устаткування): магазин ТзОВ «ТРАНС КАПІТАЛ» спеціалізується на продажу меблів (КВЕД: 47.59 Роздрібна торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям). Теплопостачання будівлі забезпечується паливною, що обладнана твердопаливним котлом Stropliva, потужністю 40кВт. Котел працює на дровах та торфобрикеті.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: сумарні потенційні обсяги викидів забруднюючих речовин від об’єкту складають: азоту діоксид – 0,0069 т/рік, оксид вуглецю – 0,1685т/рік, сірки діоксид – 0,0079 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,0078 т/рік, діазоту оксид – 0,0012 т/рік, метан – 0,0015 т/рік, вуглецю діоксид – 36,1626 т/рік, НМЛОС – 0,0132 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: на підприємстві немає виробництв та технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування.

Перелік заходів щодо скорочення викидів: фактичні викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел не перевищують нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства. Заходи щодо скорочення викидів не передбачаються.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: природоохоронні заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин для даного підприємства не передбачаються.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не перевищують величин гранично допустимих викидів відповідно до законодавства. Встановлено умови до викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди прохання надавати у письмовій або електронній формі протягом 30 днів з дня опублікування в: Управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА за адресою: 43027, м.Луцьк, Київський майдан, 9; тел: +38(0332)74-01-32; e-mail: eco@voleco.vоladm.gov.ua