1. Головна
  2. Оголошення

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел

Приватне підприємство «Лео Кераміка», ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 35968529, юридична адреса: 79022, Львівська обл., м. Львів, вул. Городоцька,172, конт. тел: +380956325033, e-mail: VKrayevskiy@leoceramika.com

Фактична адреса: магазин «Лео Кераміка» - 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан,5.

Мета отримання дозволу на викиди: отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для діючого підприємства.

Планована діяльність не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 ЗУ «Про ОВД» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою КМУ від 13.03.2017 №1010.

Відповідно до КВЕД (68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення), підприємство здійснює діяльність у сфері торгівлі.

Джерелом викиду є котел «Buderus Logamax Plus GB162-100V2», який працює на природному газі.

Відомості щодо видів та обсягів викидів забруднюючих речовин: азоту оксид-0,024 т/рік, оксиду вуглецю-0,003 т/рік, парникові гази (метан, діоксид вуглецю, азоту (1) оксид [N2O]) – 11,8542 т/рік.

Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №448 від 27.06.2023 р. заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів не розроблялися, за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря об’єкт належить до третьої групи.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають вимогам наказу Мінприроди від 27.06.2006 №309 та наказу Мінекоресурсів від 10.05.2002 №177.

Як виявив розрахунок приземної концентрації забруднюючих речовин на існуючий стан, долі приземної концентрації по всіх забруднюючих речовинах на всіх розрахункових точках не перевищують ГДК (ОБРВ) атмосферного повітря.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди можуть надсилатися протягом 30 календарних днів з дня публікації до Управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації за адресою: 43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9, тел.+38(0332)74-01-32, е-mail: eco@voleco.voladm.gov.ua , у письмовій або електронній формі.