1. Головна
  2. Оголошення

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку

1.Повна назва документа державного планування:

Програма «Впровадження міжнародного проєкту “Спільний пошук нових рішень у комунальному господарстві: поводження з органічними відходами у Луцькій міській територіальній громаді”»

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

Виконавчий комітет Луцької міської ради Волинської області

3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури:

Дата подання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки і оприлюднення її шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Луцької міської ради: https://www.lutskrada.gov.ua/ – 26 серпня 2021 року. Публікація заяви в газеті «Волинська газета» №34 – 26 серпня 2021 р., в газеті

«Програма-Панорама» – 26 серпня 2021 р.

Дата подання Програми «Впровадження міжнародного проєкту “Спільний пошук нових рішень у комунальному господарстві: поводження з органічними відходами у Луцькій міській територіальній громаді”», повідомлення про оприлюднення звіту про стратегічну екологічну оцінку та розміщення звіту СЕО та Програми на офіційному веб-сайті Луцької міської ради: https://www.lutskrada.gov.ua/ – 09 грудня 2021 року. Публікація в газеті «Волинська газета» – 09 грудня 2021 р., в газеті «Луцький замок»

– 09 грудня 2021 р.

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо): Громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі зауваження та пропозиції до звіту з СЕО та Програми «Впровадження міжнародного проєкту “Спільний пошук нових рішень у комунальному господарстві: поводження з органічними відходами у Луцькій міській територіальній громаді”». Усі зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та заяви про визначення обсягу СЕО, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження або вмотивовано їх відхиляє.

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення): громадські слухання не заплановані

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: Виконавчий комітет Луцької міської ради Волинської області. Адреса: 43025, м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 19.

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій: Виконавчий комітет Луцької міської ради Волинської області. Адреса: 43025, м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 19. Електронна адреса – lutsk.umspd@gmail.com.

Зауваження та пропозиції до проекту державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку надаються протягом 30 днів.

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов'язаної із здоров'ям населення, що стосується документа державного планування - Виконавчий комітет Луцької міської ради Волинської області. Адреса: 43025, м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 19.

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування:

Транскордонні консультації в рамках зазначеної СЕО не проводяться.

ЗВІТ СЕО