1. Головна
  2. Оперативна інформація

У Старому місті не буде багатоповерхової забудови

2 вересня на інтернет-сторінці видання «ВІСНИК» було опубліковано матеріал «Чому насправді зі Старого ринку у Луцьку витурили підприємців?». На жаль, автор використав декілька неправдивих висловлювань щодо можливості будівництва багатоповерхівок під стінами Луцького замку.

Роз'яснюємо справжній стан речей навколо розробки містобудівної документації та що буде дозволено будувати на території Старого ринку після затвердження Історико-архітектурного опорного плану та внесення змін до Генерального плану міста Луцька.

Відповідно до п.3 ст.17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» історико-архітектурні опорні плани розробляються для населених пунктів, занесених до Списку історичних населених місць України.

Тобто, науково-проєктна документація «Історико-архітектурний опорний план міста Луцька з визначенням меж і режимів використання історичних ареалів та зон охорони пам’яток м. Луцька Волинської області» розроблена Українським Державним інститутом культурної спадщини.

Вищезазначена документація передана розробниками на розгляд та погодження в науково-методичну раду з питань охорони культурної спадщини Міністерства культури та інформаційної політики України.

Відповідно до зауважень, висловлених на засіданні зазначеної вище ради від 23.07.2020, розробник документації доповнить Історико-архітектурний опорний план окремим розділом про Державний історико-культурний заповідник у м. Луцьку, де буде описано наявні документи щодо заповідника.

Відповідно до державних будівельних норм Б.2.2-3:2012 «Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту», історико-архітектурний опорний план - це науково-проектна документація, яка включає в себе лише діючі на час складання історико-архітектурного опорного плану документи.

Згідно ст. 33 Закону України «Про охорону культурно спадщини», "Межі, зони охорони, обсяги і строки проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту і пристосування об'єктів культурної спадщини, благоустрою історико-культурного заповідника та упорядження історико-культурної заповідної території, а також заходи з охорони і використання об'єктів культурної спадщини, збереження і відтворення традиційного характеру середовища визначаються відповідно у плані організації території історико-культурного заповідника або плані організації історико-культурної заповідної території - науково-проектній документації, що розробляється відповідно до закону в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини".

Управління культури, з питань релігій та національностей Волинської облдержадміністрації працює над замовленням та виготовленням «Плану організації державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку». Роботи планується виконувати упродовж 2020 - 2021 рр.

Науково-проєктна документація «Історико-архітектурний опорний план міста Луцька з визначенням меж і режимів використання історичних ареалів та зон охорони пам’яток м.Луцька Волинської області» передбачає встановлення меж двох історичних ареалів, межі яких погоджено рішенням міської ради від 05.03.2020 № 71/1.

Встановлені межі історичного ареалу №1 «Старе місто» охоплюють територію, яка в певних документах зазначалась як територія історико-культурного заповідника, та усю територію Старого ринку.

Відповідно, в розділі "Режими використання територій пам’яток та комплексної охоронної зони № 1 «Старий Луцьк» зазначено: "У комплексній охоронній зоні встановлюється режим охорони, відповідний до категорії пам’яток національного значення. Визначення абсолютної висоти забудови для кожного об’єкта зокрема, визначення планувальних параметрів та вимог до архітектурно-стилістичного і колористичного вирішення об’єктів проектування формується на підставі Проектів регенерації втраченої забудови кварталів, погоджених із відповідним державним органом охорони культурної спадщини. Ці параметри є вихідними даними для органів архітектури та містобудування на етапі видачі містобудівних умов та обмежень на проектування".

Отже, будь-яке будівництво в межах історичних ареалів, у тому числі на території Старого ринку, можливе лише за погодженням з державним органом охорони культурної спадщини.

3 вересня цього року розпочато процедуру громадського обговорення Внесення змін до Генерального плану міста Луцька. З матеріалами можна ознайомитись на сайті Луцької міської ради https://www.lutskrada.gov.ua/publications/povidomlennia-pro-pochatok-protsedury-rozghliadu-ta-vrakhuvannia-propozytsii-hromadskosti-vnesennia-zmin-do-heneralnoho-planu-m-lutska.

В новому Генплані територія Старого ринку зазначена як територія громадської забудови.

Отже твердження, що міська рада «навмисно скасовує межі заповідника», не відповідає дійсності. Межі будуть врегульовані у плані організації історико-культурного заповідника.

Висловлювання, що «хтось хоче збудувати житловий квартал на території Старого ринку», теж безпідставне. Адже, відповідно до змін у Генплані міста, ця територія віднесена до громадської забудови. А в Історико-архітектурному опорному плані накладено значні обмеження на дану територію і запроваджено обов’язкове погодження будь-якої містобудівної діяльності з державним органом охорони культурної спадщини.

 

Управління містобудування та архітектури міської ради