1. Головна
  2. Оголошення

Управління культури Луцької міської ради оголошує добір кандидатур до складу конкурсних комісій з конкурсного добору директорів КЗ «Палац культури міста Луцька» і «Луцька міська централізована бібліотечна система»

 Відповідно до законів України «Про культуру», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури» управління культури Луцької міської ради оголошує добір кандидатур від громадськихй організацій у сфері культури відповідного функціонального спрямування для включення їх до складу конкурсних комісій з конкурсного добору директорів комунальних закладів «Палац культури міста Луцька» та «Луцька міська централізована бібліотечна система».

Добір здійснюється з 4 липня 2016 року до 26 липня 2016 року.

Кандидатури до складу конкурсної комісії подають у встановлений термін на паперових та електронних носіях за адресою м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 1 та направляють за ел. адресою: culture-lutsk@ukr.net такі документи:

- супровідний лист у довільній формі, підписаний керівником громадської організації;

- заява кандидата (написана власноручно), анкета;

- копія статуту громадської організації, завірена належним чином.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу чи органу управління;

є членом трудового колективу закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурс.

Кандидатура, яка подана більш ніж однією громадською організацією, до участі у жеребкуванні не допускається.

Відповідальність за достовірність поданих даних несуть кандидат і громадська організація, що рекомендує кандидатуру для включення до складу конкурсної комісії.

Дата проведення жеребкування - 29 липня 2016 року.

 

 

Зразок З А Я В И *

 

Управління культури

Луцької міської ради

________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові кандидата)

________________________________

(адреса місця проживання,

_______________________________

контактний телефон)

_______________________________

(контактний е-mail)

 

Я,___________________________________________________________ ____________

(прізвище, ім’я та по батькові)

даю згоду на участь у роботі конкурсної комісії з конкурсного добору директора комунального закладу____________________________________________________________

(назва закладу)

від ____________________________________________________________________________.

(назва громадської організації, що рекомендує на включення до складу конкурсної комісії)

Згоди на участь у роботі зазначеної конкурсної комісії іншим суб’єктам подання цього конкурсного добору не надавав (надавала).

Підтверджую, що не є членом трудового колективу закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурсний відбір.

Надаю згоду на обробку та використання моїх персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних».

До заяви додаю:

анкету на _____ арк.;

ксерокопії першої та другої сторінок паспорта та сторінок, де зазначаються відомості про місце проживання (ксерокопії тимчасового посвідчення для осіб недавно прийнятих до громадянства України) на _____ арк.

 

 

«____»_______ 20____ року           ____________________                                              _____________________

                                                           (особистий підпис)                                                         (прізвище та ініціали)

 

* Заява має бути написана власноручно.

 

 

АНКЕТА

кандидата на включення до складу конкурсної комісії з конкурсного добору директора комунального закладу ____________________________________________________

                                                                                                                   (назва закладу)

 

Прізвище, ім’я по батькові

 

Громадянство

 

Число, місяць і рік народження

 

Місце народження

 

Паспорт:серія, номер, ким виданий, дата видачі,

 

Адреса реєстрації

 

Адреса проживання фактична

 

Освіта

 

Навчальний заклад, рік закінчення

 

Напрям підготовки (спеціальність)

 

Кваліфікація

 

Науковий ступінь, вчене звання (за наявності)

 

Нагороди, почесні звання (за наявності)

 

Трудова діяльність

(період трудової діяльності, займана посада, найменування підприємства, установи, організації)

 

Громадська робота (у тому числі на виборних посадах)

 

Відомості про наявність чи відсутність:

  • судимості;

 

  • адміністративного стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

 

  • рішення суду щодо визнання особи недієздатною або обмежено дієздатною.

 

 

За достовірність даних несу повну відповідальність.

 

_________________                                         ________________________

(підпис кандидата на                                             (прізвище, ініціали)

включення до складу

конкурсної комісії)

 

 

Голова громадської організації _________________ _______________________

                                                      (особистий підпис)      (прізвище, ініціали)