1. Головна
  2. Оперативна інформація

Вимоги до видачі довідок за відомостями Реєстру Луцької міської територіальної громади про склад осіб, місце проживання яких зареєстроване в житловому приміщенні

Сьогодні, 21 липня, під час чергового засідання виконавчого комітету, затвердили Порядок видачі довідок про склад осіб, місце проживання яких зареєстроване у житловому приміщенні/будинку.

Порядок не поширюється на видачу довідок для осіб, що зареєстровані за адресами гуртожитків без зазначення номера кімнати чи житлового приміщення, військових частин, закладів соціального захисту.

Видача громадянам довідок здійснюється:

- працівниками департаменту державної реєстрації Луцької міської ради відповідно до повноважень як результат надання адміністративної послуги або у відповідь на запити підприємств, установ, організацій, виконавчих органів Луцької міської ради – з врахуванням наявних в Реєстрі відомостей;

- адміністраторами департаменту «Центр надання адміністративних послуг в місті Луцьку» Луцької міської ради, яким надано доступ до відомостей Реєстру, за наявними в Реєстрі відомостями.

Посадові особи виконавчих органів міської ради, яким надано доступ до відомостей Реєстру, видруковують за наявними в Реєстрі відомостями довідки, що додаються до відповідних справ за заявами громадян щодо соціального захисту, вирішення житлових та інших питань.

Довідки, що формуються за відомостями Реєстру працівниками департаменту державної реєстрації, адміністраторами департаменту «Центр надання адміністративних послуг в місті Луцьку» та посадовими особами інших виконавчих органів міської ради, засвідчуються їх підписами, скріпленими відповідними печатками.

Довідка як результат адміністративної послуги надається особі в такому порядку:

- власник (співвласник) житлового приміщення/будинку, інша зареєстрована у житловому приміщенні/будинку особа подає через Центр надання адміністративних послуг заяву за формою, що додається. Заява

Для підтвердження задекларованих у заяві відомостей особа надає оригінали таких документів:

- документ про право власності на житло, домоволодіння – для приватного, приватизованого житла;

- будинкову книгу (за наявності);

- паспорти зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;

- свідоцтва про народження зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку дітей.

Відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в заяві, несе особа, яка звернулася за видачею довідки.

Адміністратор департаменту «Центр надання адміністративних послуг в місті Луцьку» перевіряє надані заявником документи, після чого:

- у разі відповідності наявних в Реєстрі відомостей та інформації з документів, що надав заявник, видруковує за відомостями Реєстру, засвідчує своїм підписом, печаткою та видає довідку заявнику;

- у разі необхідності внесення до Реєстру інформації за наданими заявником документами, сканує оригінали документів, приймає заяву та будинкову книгу (за наявності) і разом зі сканованими оригіналами документів передає до департаменту державної реєстрації;

- у разі виявлення неповної, недостовірної інформації або інформації, не підтвердженої відповідним документом, – повертає заявнику документи разом з заявою для усунення невідповідностей.

Працівник департаменту державної реєстрації перевіряє достовірність даних щодо реєстрації місця проживання осіб, зазначених в заяві, та у разі:

- підтвердження зазначеної інформації вносить до Реєстру відомості про осіб, зазначених у заяві, з врахуванням наданих заявником документів, після чого видруковує за відомостями Реєстру довідку, засвідчує своїм підписом, печаткою та передає у Центр надання адміністративних послуг;

- необхідності перевірки, уточнення інформації – готує запит на адресу відповідної установи;

- встановлення недостовірності інформації про реєстрацію місця проживання осіб, зазначених у заяві, або встановлення факту ненадання заявником необхідних документів – повертає особі через Центр надання адміністративних послуг заяву із внесеним записом про відмову у видачі довідки.

Видача довідки здійснюється невідкладно (в разі відповідності наявної в Реєстрі та в документах інформації ) або в у строк до трьох робочих днів (в разі необхідності внесення відомостей до Реєстру), або впродовж місяця – в разі перевірки, уточнення інформації за відповідним запитом.

Надання довідок, як інформації, у визначених законом випадках на запити державних, судових органів, державних та приватних виконавців, нотаріусів, виконавчих органів Луцької міської ради (із зазначенням законних підстав для отримання інформації) здійснюється департаментом державної реєстрації у встановлені строки з дотриманням вимог законодавства щодо захисту персональних даних.

 

Управління інформаційної роботи міської ради

(777904, 777946, 724727, 720665)