1. Головна
  2. Міська влада
  3. Виконавчі органи міської ради
Департамент молоді та спорту

Загальна інформаціяМетою діяльності Департаменту є сприяння в реалізації державної політики з питань сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту в місті Луцьку, створення сприятливих умов для фізичного, інтелектуального та духовного розвитку дітей, молоді, жінок, сім’ї, забезпечення їх рівних прав та можливостей, створення сприятливих умов для функціонування у м. Луцьку закладів, установ, організацій та підприємств сфери фізичної культури та спорту, а також забезпечення прав мешканців територіальної громади міста у сфері фізичної культури та спорту.

 Завданнями Департаменту є:

- сприяння в реалізації державної політики з питань молоді, жінок, сім’ї, організації оздоровлення дітей пільгових категорій, відпочинку та дозвілля молоді, з питань фізичної культури та спорту в м. Луцьку, створення сприятливих умов для фізичного, інтелектуального та духовного розвитку усіх вікових категорій мешканців, забезпечення їх рівних прав та можливостей;

- визначення пріоритетних видів спорту, напрямків діяльності в сфері фізичної культури в м. Луцьку; всебічна підтримка та розвиток різних видів спорту;

- сприяння забезпеченню збалансованого економічного та соціального розвитку міста з питань фізичної культури та спорту, ефективного використання з цією метою природних, трудових і фінансових ресурсів;- участь у формуванні та реалізації державної політики з питань фізичної культури та спорту на міському рівні, підвищенню ролі жінок у суспільстві, створення рівних можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному, економічному, соціальному, культурному і суспільному житті;

- організація роботи закладів, установ, організацій та підприємств комунальної власності територіальної громади міста, діяльність яких спрямована на вирішення питань сфери фізичної культури та спорту;

- реалізація соціально-економічних та організаційних заходів, спрямованих на створення необхідних умов для соціального становлення молоді; морально-духовного та національно-патріотичного виховання підростаючого покоління, розвитку молодіжної ініціативи, організація роботи з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі;

- координації діяльності закладів, установ, організацій і підприємств усіх форм власності сфери фізичної культури та спорту м. Луцька;

- координація та контроль за роботою підвідомчих установ, закладів і організацій, які діють у сфері фізичної культури та спорту і відносяться до комунальної власності територіальної громади міста;

- формування та реалізація кадрової політики в інтересах територіальної громади міста у сфері фізичної культури та спорту;

- сприяння роботі дитячих, молодіжних спілок, федерацій, асоціацій, інших громадських організацій у вирішенні питань фізичної культури та спорту;

- організація роботи з пропаганди здорового способу життя, профілактики негативних явищ у мешканців м. Луцька;

- сприяння фізичного виховання і фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній, виробничій і соціально-побутовій сферах на принципах пріоритету оздоровчої спрямованості, використання сучасних засобів і форм розвитку фізичної культури населення;

- організація та проведення спортивно-масових заходів серед усіх верств населення, сприяння розвитку олімпійського та паралімпійського руху, залучення громадян до раціонального використання вільного часу засобами фізичної культури та спорту, організація оздоровлення населення.

Положення про департамент молоді та спорту

Штатний розпис