Житлово-комунальне підприємство № 11

1. Загальна інформація:

Скорочена назва українською: ЖКП №11
Повна назва українською: Житлово-комунальне підприємство №11
Скорочена назва англійською (за наявності): -
Повна назва англійською (за наявності): -
Код ЄДРПОУ: 30473500
Адреса:   43026, м. Луцьк, вул. Федорова,9
Контактні телефони, факс

(0332) 73-77-02

Email: jkp11.lutsk@gmail.com
Контакти аварійних служб (за наявності):

(0332) 71-32-34

Контакти для подачі запитів на доступ до публічної інформації: -
Банківські реквізити: р/р 26005034593800 в АТ «УКРСИББАНК»  м.Харків МФО 351005
Короткий опис підприємства/закладу, цілі його діяльності: Управління об’єктами нерухомого майна, в тому числі їх утримання, на договірних засадах або в іншому порядку, встановленому чинним законодавством. Житлово-комунальне підприємство №11 проводить  ремонт, експлуатацію та технічне обслуговування житлових будівель  та споруд, в тому числі їх інженерного та ліфтового обладнання, та ін.
Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності підприємства/закладу та заходи щодо управління такими ризиками:  
Відсканована копія статуту в чинній редакції:

Статут

Відскановані копії інших правовстановлюючих документів:

Витяг з реєстру

2. Інформація про фінансовий стан:

Фінансова звітність підприємства (за останні три роки):

Звіт про фінансовий стан за 2019 рік
Звіт про фінансові результати за 2019 рік

Звіт про фінансовий стан за 2018 рік
Звіт про фінансові результати за 2018 рік

Ф1. Баланс2015

Ф1. Баланс2016

Ф1. Баланс2017

Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)2015

Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)2016

Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)2017

Щорічний висновок та звіт за результатами незалежної 
аудиторської перевірки (за наявності):
-
Річний план закупівель: -
Інформація про статті та суми витрат та доходів, які пропонуються 
Підприємством для включення до проекту бюджету міста:
-
Відомості про договори, учасником яких є Підприємство, інформація 
про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України 
"Про відкритість використання публічних коштів":

договори

Інформація про операції та зобов'язання Підприємства з державним 
та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, 
підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов'язання 
комунального унітарного підприємства (фінансові та нефінансові), 
що виникають у результаті такої співпраці:
-

3. Інформація про керівництво:

Директор:    
Телефон:  
Електронна пошта: jkp11.lutsk@gmail.com
Біографічна довідка

 

Головний інженер:    
Телефон:  
Електронна пошта: jkp11.lutsk@gmail.com
Біографічна довідка

 

Головний бухгалтер:    
Телефон:    
Електронна пошта: jkp11.lutsk@gmail.com