1. Головна
  2. Оголошення

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

Детальний план території району вул. Набережна – вул. Шевченка у місті Луцьку (внесення змін).

 

1. Замовник: Управління капітального будівництва Луцької міської ради.

Адреса: 43025, м. Луцьк, вул. Б. Хмельницького, 19.

 

2. Вид та основні цілі документа державного планування та його зв'язок з іншими документами державного планування.

Документація державного планування - “Детальний план території району вул. Набережна – вул. Шевченка у місті Луцьку (внесення змін)” розробляється на підставі рішення Луцької міської ради від 27.07.2022 №33/24 “Про внесення змін в рішення міської ради 22.12.2021 №24/50 “Про надання дозволу на розроблення проєкту детального плану території району вул. Набережна – вул. Шевченка у місті Луцьку (внесення змін)”.

Детальний план даної території розробляється з метою деталізації і уточненні у більш крупному масштабі положень генерального плану населеного пункту, визначенні планувальної структури функціонального призначення окремої території, просторової композиції та параметрів забудови, обґрунтування розташування кварталів багатоквартирних житлових будинків різної поверховості на території проєктування.

Проєкт детального плану території розробляється згідно діючих державних будівельних норм з планування і забудови територій: ДБН Б.2.2-12:2019 “Планування і забудова територій“, ДБН В.2.3-5:2018 “Вулиці та дороги населених пунктів“, ДБН Б.1.1-14:2012 “Склад та зміст детального плану території“, ДСП 173-96 “Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів“, ДБН В.2.2-9:2018 “Громадські будинки та споруди. Основні положення“, ДБН Б.2.2-5:2011 “Благоустрій територій“.

 

3. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Територія, для якої розробляється детальний план розташована у периферійній частині м. Луцька в межах вулиць Шевченка та Набережної у місті Луцьку та включає до себе території ряду громадських, житлових та торгових закладів і підприємств.

Територія проектування межує: на заході і півночі – загальноміська вулиця Шевченка; на півдні – проїзд від вулиці Шевченка і територія парку; на сході – загальноміська вулиця Набережна.

Об’єкт планованої діяльності відноситься до видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до ст.3 п.3 ч.10 інфраструктурні проекти: будівництво (облаштування) автостоянок на площі не менш як 1 гектар і більш як на 100 паркомісць Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”.

 

4. Ймовірні наслідки від господарської діяльності.

Ймовірними наслідками від планової діяльності об’єктів ДПТ є:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування ДПТ, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля: ґрунти, атмосферне повітря, водні ресурси, стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (в тому числі вилучення земельних ділянок), кліматичні фактори, у тому числі для здоров’я населення.

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом.

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території на території з природоохоронним статусом.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення відсутні.

 

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

Альтернативи іншого характеру відсутні з огляду на необхідність впровадження даної планованої діяльності.

Вибір земельної ділянки проведено з урахуванням варіантів можливого розміщення об’єктів і техніко-економічних міркувань з урахуванням найбільш економного використання земель, транспортного сполучення та соціально-економічного розвитку району.

У разі незатвердження документа державного планування, а саме проєкту “Детальний план території району вул. Набережна – вул. Шевченка у місті Луцьку (внесення змін)” та відмова від реалізації будівництва об’єкту, що проєктується, перешкодить пришвидшенню розвитку економіки населеного пункту.

 

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Під час проведення процедури стратегічної екологічної оцінки передбачені заходи для запобігання негативного впливу на довкілля та здоров’я населення по таких напрямках:

- щодо охорони атмосферного повітря;

- охорона поверхневих та підземних вод, грунтів;

- заходи щодо пожежної безпеки;

- відновлюванні та охоронні заходи.

Проведення спеціальних досліджень для стратегічної екологічної оцінки не передбачається.

 

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Для запобігання негативному впливу на довкілля та здоров’я населення передбачені такі заходи:

- здійснення єдиної комплексної системи інженерної підготовки та захисту території;

- проведення комплексного благоустрою території, в т.ч. озеленення;

- забезпечення належного поводження з відходами. Операції щодо збирання, зберігання, транспортування та утилізації відходів повинні здійснюватися з дотриманням норм екологічної безпеки та законодавства України.

Заходи щодо пожежної безпеки.

Витримані протипожежні відстані при розміщенні об’єктів будівництва та елементів вуличної мережі.

На території забороняється розведення вогнищ, спалювання побутових відходів та трави.

Захисні заходи цивільної оборони.

Під час небезпеки евакуація мешканців планується власним автотранспортом та/або організація транспортування автобусами до найближчої споруди цивільного захисту, узгодженої з управлінням ДСНС у Волинській області.

Компенсаційні заходи.

На всіх етапах реалізації ДПТ проектні рішення будуть здійснюватися у відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки, в тому числі з дотриманням вимог Закону України “Про охорону земель”; Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”; Закону України “Про охорону атмосферного повітря” тощо.

 

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами Луцької міської ради.

Адреса: 43025, м. Луцьк вул. Лесі Українки, 35.

Телефон: (0332) 77 78-64, (0332) 77 78 66, email: dm@lutskrada. gov.ua.

Пропозиції та зауваження до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надаються в письмовій формі у термін, що не перевищує 15 днів з дня оприлюднення цієї Заяви.