1. Головна
  2. Міська влада
  3. Виконавчі органи міської ради
Департамент культури

Загальна інформаціяМетою діяльності Департаменту культури є:

Забезпечення реалізації державної політики у сфері культури, збереження нематеріальної культурної спадщини міста. Актуалізація культурного процесу до вимог часу. Створення умов для розвитку соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури, сприятливого середовища для творчої самореалізації особистості. Створення конкурентоспроможного культурного продукту на ринку послуг.

Основними  завданнями Департаменту є:

Реалізація державної політики у сфері культури, збереження нематеріальної культурної спадщини з урахуванням особливостей соціокультурного середовища міста.

Керівництво діяльністю закладів культури, підпорядкованих Департаменту, їх модернізація. Впровадження нових моделей функціонування культурних інституцій відповідно до потреб громади. Підвищення якості культурних послуг.

Координація діяльності підприємств, установ, організацій різних форм власності, що належать до сфери діяльності Департаменту та інших суб’єктів культурного процесу..

Створення умов для розвитку недержавного сектору у сфері діяльності Департаменту.

Створення умов для реалізації прав громадян на свободу творчості, вільний розвиток культурно-мистецьких процесів, на гарантію якості та доступності всіх видів послуг, що належать до сфери діяльності Департаменту. Залучення громадськості до культурного процесу та прийняття управлінських рішень.

Аналіз стану культури, збереження нематеріальної культурної спадщини в місті, розробка проектів цільових програм та прогнозів розвитку галузі.

Організація кадрового забезпечення закладів культури. Формування системи ефективного культурного менеджменту. Надання консультативної та організаційної допомоги суб’єктам культурного процесу.

Захист відповідно до чинного законодавства прав і законних інтересів творчих працівників та підпорядкованих Департаменту закладів.

Створення умов для задоволення національно-культурних і мовних потреб представників національно-етнічних меншин, які проживають в місті. Налагодження активного міжкультурного діалогу, реалізація заходів з питань інтеркультурної політики.

Розвиток міжнародного культурного співробітництва, налагодження творчих контактів, партнерських зв’язків між культурними інституціями та митцями, залучення донорських коштів.

Промоція місцевої культури.

Про затвердження Програми розвитку культури Луцької міської територіальної громади на 2022-2025 роки 

Інформація про департамент культури Луцької міської ради - головного розпорядника коштів (за 2022 рік)

Відділ зв’язків з громадськістю та етнополітики

Положення про департамент культури Луцької міської ради

Штатний розпис