1. Головна
  2. Документи
  3. Рішення міської ради
Чинний
Рішення міської ради від 25.05.2016 №9/9 м. Луцьк

Про Порядок розміщення вивісок у місті Луцьку

З метою врегулювання порядку розміщення вивісок та забезпечення комплексного підходу до розміщення конструкцій на фасадах будівель  у місті Луцьку, відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пункті»  «Про рекламу», «Про благоустрій населених пунктів», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в Україні»,рішення міської ради від 29.07.2019 № 44/2 «Про Правила благоустрою  міста Луцька», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Порядок розміщення вивісок у місті Луцьку, згідно з додатком .

2.Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Яковлева Т.В. та на   постійну комісію з питань будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження (Козюра А.Г.).

 

 

 

Міський голова                                                                       Микола Романюк

 

 

 

 

 

Додаток 

   до рішення міської ради 

 від______ №_____ 2016 

ПОРЯДОК  РОЗМІЩЕННЯ ВИВІСОК
В МІСТІ ЛУЦЬКУ

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Порядок розміщення вивісок в місті Луцьку (далі-Порядок),  регулює правові відносини, що виникають між органами місцевого самоврядування та фізичними і юридичними особами у зв’язку із розміщенням вивісок на території міста Луцька, визначає процедуру розміщення вивісок та вимоги до їх розміщення.

1.2.Порядок розроблено з метою захисту майнових інтересів територіальної громади міста Луцька, майнових інтересів юридичних та фізичних осіб, у власності яких перебувають місця розміщення вивісок, а також з метою поліпшення зовнішнього вигляду міста.

1.3.Дія цього Порядку поширюється на всі підприємства, установи та організації, незалежно від форм власності та підпорядкування, а також на всіх фізичних осіб-підприємців на території міста Луцька.

1.4. Вивіски розміщуються  у місцях здійснення господарської діяльності.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1.У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

-вивіска - елемент оформлення фасаду, що містить інформацію про зареєстроване найменування суб’єкта господарювання, включаючи герби, емблеми, знаки для товарів та послуг, який займає це приміщення (будівлю). До вказаної інформації належать також дані про час роботи, повне найменування суб’єкта господарювання, а також профіль діяльності, якщо це не випливає з назви;

-інформаційна табличка - вивіска державних та комунальних підприємств, установ, організацій, громадських організацій, а також суб’єктів господарювання, розміщена на фасаді біля входу (в’їзду), яка містить інформацію про юридичну чи фізичну особу-підприємця та дані про час роботи, повне найменування юридичної або фізичної особи-підприємця, а також профіль діяльності, якщо це не випливає з назви, за розміром не перевищує 0,5 м.кв.;

-вітрина - засклений елемент фасаду будинку (споруди), який використовується для експонування продукції чи послуг суб’єкта господарювання, а також містить інформацію про суб’єкта господарювання;

- місце розташування вивіски - площа зовнішньої поверхні будинку (фасаду), дверей або вітрини, біля входу (в’їзду), де суб’єкт господарювання займає приміщення;

-ескіз вивіски - проект вивіски, виконаний спеціалізованими організаціями або особою зі спеціальною освітою, що містить технічні характеристики з основними розмірами, кресленнями вузлів кріплення та матеріалами, що використовуватимуться для виготовлення вивіски;

- паспорт вивіски - документ, в якому фіксуються технічні, конструктивні та архітектурно-естетичні рішення вивіски, місце її розташування з відповідною архітектурною прив’язкою та фотографічний знімок об’єкта до розміщення вивіски, в разі розміщення вивіски на пам’ятках культурної спадщини чи в межах зон охорони цих пам’яток погоджується з уповноваженим органом охорони культурної спадщини;

- фасад будинку (споруди) - зовнішня сторона будинку (споруди) з усіма елементами від покрівлі до вимощення. Складовими частинами фасаду є віконні і дверні прорізи, стіни, перемички, козирки, навіси, портали, зовнішні східці, арки, вітрини та інше;

- вхід - вхід до будинку (споруди), що знаходиться на рівні першого або цокольного поверхів;

- в’їзд - в’їзд крізь ворота, арку на територію, огороджену з усіх сторін огороджувальними конструкціями або спорудами;

-Уповноважений та контролюючий орган   - комунальне підприємство Луцької міської ради «Луцькреклама»;

- суб’єкт господарювання - фізичні особи-підприємці та юридичні особи, незалежно від форми власності та підпорядкування, що здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку;

- самовільно встановлена вивіска - вивіска, розміщена  без оформленого та зареєстрованого у встановленому порядку паспорта вивіски.

Терміни, не визначені цим Порядком, вживаються у значеннях, визначених законодавством України.

 

3.ПОВНОВАЖЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ТА КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

3.1.До повноважень Уповноваженого та контролюючого органу належать:

3.1.1.Здійснення нагляду за дотриманням суб’єктами господарювання вимог цього Порядку, а також пред’явлення вимог про усунення виявлених порушень у встановлений у вимозі термін.

3.1.2.Організація та проведення інвентаризації вивісок, підготовка та пред’явлення вимог про проведення демонтажу.

3.1.3.У разі виявлення порушень Порядку - складання актів «про виявлення порушення порядку розміщення вивісок».

3.1.4.У разі виявлення порушень чинного законодавства, у тому числі законодавства про мову, державних норм та стандартів, правил торгівлі та побутового обслуговування тощо - подання відповідальним органам відповідних матеріалів;

3.1.5.Організація та проведення демонтажу вивісок.

3.1.6.Здійснення інших повноважень, визначених цим Порядком та чинним законодавством.

4. ВИМОГИ ДО ВИВІСОК

4.1.Вимоги до розміщення вивісок:

4.1.1.Вивіска розміщується на фасаді будинку (споруди) над входом (в’їздом), біля входу (в’їзду) або в межах приміщення, яке займає суб’єкт господарювання, між віконними прорізами першого поверху, між віконними прорізами першого та другого поверхів, але не вище нижнього краю вікон другого поверху двох- чи багатоповерхового будинку (споруди), або на поверсі, де знаходиться власне чи орендоване суб’єктом господарювання приміщення. Якщо неможливо розмістити вивіску на фасаді будинку (споруди), суб’єкт господарювання може розмістити її на огороджувальній конструкції навколо території, де здійснюється його господарська діяльність, безпосередньо біля входу (в’їзду). Площа поверхні вивіски не повинна перевищувати 3 кв.м.(додається).

4.1.2.Якщо у будівлі знаходиться декілька власників (орендарів) приміщень, зовнішній вхід для яких є спільним, то їх вивіски на фасаді повинні розташовуватись на невеликих табличках однакового розміру (загальною площею до 3 кв. м) та з однакового матеріалу виконання, розміщених праворуч чи ліворуч від входу (в’їзду) у будівлю (приміщення). Окрім того, їхні вивіски можуть бути розташовані безпосередньо біля дверей належних їм приміщень.

4.1.3.У разі розміщення вивіски на пам’ятках культурної спадщини чи в межах зон охорони цих пам’яток, розміщення вивіски погоджуються з уповноваженими органами охорони культурної спадщини.

4.1.4.Вивіска розміщується паралельно фасаду будівлі.

4.1.5.Не допускається розміщення вивісок на будинках, будівлях або спорудах,   об’єктах нерухомості, що не введені в експлуатацію в установленому порядку.

4.2.Архітектурно-естетичні вимоги до вивісок

4.2.1.Вивіски не повинні створювати перешкод при експлуатації та ремонті будинків (споруд), на яких вони розміщуються.

4.2.2.Розміщення вивісок на фасадах будинків (споруд) здійснюється з дотриманням структурної побудови, стилістичної єдності фасадів без пошкодження елементів архітектури та з врахуванням зовнішнього опорядження фасаду з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням правил благоустрою території міста. Допускається виконання вивіски у вигляді дахової конструкції на даху, у разі належності будівлі (споруди) одному власнику, безпосередньо над приміщенням, яке займає фізична або юридична особа, тільки після наявності розрахунку технічної надійності конструкції, який виконується ліцензованою проектною організацією.

4.2.3.Забороняється розміщувати вивіски із закриттям вікон,  балконів, лоджій, цінної пластики та ліпнини.

4.2.4.Розміри вивісок повинні бути пропорційними до площі приміщення (території), яку займає суб’єкт господарювання, а зображення і тексти вивісок - пропорційними до загальних розмірів вивіски без спотворення тексту і мовних помилок. Площа вивіски повинна бути не більшою мінімального розміру, достатнього для отримання необхідної інформації.

4.2.5.Вивіски, що розміщуються на пам’ятках культурної спадщини чи в межах зон охорони цих пам’яток можуть виготовлятися із природних матеріалів (камінь, бронза, латунь, кераміка, смальта, цінні породи дерева, художнє та вітражне скло) з використанням технік, які є характерними для оформлення архітектурно-історичного середовища і традиційними для місцевих ремесел (ковальство, художнє литво, фрезерування та гравіювання на металі та гутне скло).

Із сучасних матеріалів допускається використання пластики з металевим напиленням (під натуральний камінь, метал, скло та інші матеріали, що вдало імітують природні матеріали).

На пам’ятках культурної спадщини чи в межах зон охорони цих пам’яток забороняється виконання вивісок з банерної чи іншого ґатунку тканини, встановленої методом напинання на каркас.

4.2.6.Вивіски, що розміщуються поза межами зон охорони пам’яток культурної спадщини повинні виготовлятися з матеріалів, що відповідають  вимогам якості та дизайну.

4.2.7.Забороняється розміщення вивісок методом наклеювання безпосередньо на зовнішній поверхні будинків, будівель, споруд.

4.3.Вимоги до освітлення вивісок

4.3.1.Світлове оформлення вивіски не повинно освітлювати квартири житлових будинків та завдавати шкоди мешканцям будинків, на яких розміщуються вивіски.

4.3.2.При розміщенні вивіски на пам’ятках культурної спадщини чи в межах зон охорони цих пам’яток неон або інші джерела освітлення дозволяється використовувати тільки для внутрішньої підсвітки вивісок і об’ємних літер з метою досягнення ефекту контражуру.

4.3.3.При розміщенні вивісок поза межами зон охорони пам’яток культурної спадщини дозволяється використовувати поліхромну підсвітку із застосуванням сучасних джерел освітлення: неон, оптоволокняні та оптоелектронні джерела. Вивіски, що розміщуються поза межами зон охорони пам’яток культурної спадщини, можуть виготовлятися як з внутрішньою, так і з зовнішньою підсвіткою за умови, що такі вивіски не будуть освітлювати квартири житлових будинків.

4.3.4.Інформаційні таблички можуть бути виконані без підсвітки.

4.3.5.Світлові вивіски можуть  вмикатися з настанням темної пори доби одночасно із вуличним освітленням.

4.4.Технічні вимоги до вивісок

4.4.1.Вузли кріплення вивісок до будинків (споруд) повинні забезпечувати надійне кріплення та бути захищені від несанкціонованого доступу до них.

4.4.2.Конструкція вивісок повинна забезпечувати жорсткість, міцність, стійкість, безпеку при експлуатації, зручність виконання монтажних і ремонтних робіт.

4.4.3.Вивіски повинні витримувати вітрові навантаження згідно з розрахунком на міцність, виконуватись з врахуванням їх власної ваги, витримувати навантаження згідно з дійсними державними будівельними нормами та відповідати державним стандартам, санітарним нормам і вимогам пожежної, електричної та екологічної безпеки.

4.4.4.На бічній поверхні вивіски або в правому нижньому куті повинен бути ярлик, який має містити відомості про:

- товарний знак або найменування підприємства виробника вивіски та контактний телефон.

4.5.Інформаційні вимоги до вивісок

4.5.1.Відповідно до вимог чинного законодавства вивіска містить інформацію щодо суб’єкта господарювання, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню: зареєстроване найменування (ім’я), належність та режим роботи. На вивісці, за бажанням власника, може розміщуватись інформація стосовно торговельної марки (знаки для товарів та послуг), а також інші знаки, в тому числі герби та емблеми.

При цьому вказана інформація не повинна містити закликів до придбання товару чи послуги, що виробляється (надається) суб’єктом господарювання.

4.5.2.У випадку коли на фасаді будинку (споруди), яке займає суб’єкт господарювання, розміщено вивіску з його назвою, а саме: інформацією про суб’єкта господарювання як виробника товару та/або товар у місцях реалізації цього товару, і ця вивіска містить заклики до придбання товару чи надання послуги або іншу інформацію, призначену сформувати або підтримати обізнаність споживачів та їх інтерес стосовно такого суб’єкта господарювання чи товару, то така інформація розміщується згідно із законодавством про рекламу, а її розміщення потребує одержання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами.

4.5.3.На виконання вимог  Закону України «Про засади державної мовної політики» текст вивіски має бути виконаний державною мовою. Поряд з текстом, викладеним українською мовою, може бути вміщено його переклад іншою мовою. Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про мови, застосовуються правила міжнародного договору.

4.5.4.Знаки для товарів та послуг, об’єктами яких є логотипи (словесні позначення), на які видано свідоцтва України на знаки для товарів та послуг, що охороняються на території України, згідно з її міжнародними договорами, можуть розміщуватися на вивісці як мовою оригіналу, так і державною мовою.

4.5.5.Текст вивіски має бути виконаний без мовних помилок.

4.5.6.Не вважаються вивісками конструкції, виконані у вигляді декількох окремих елементів, що містять інформацію, яка повторюється (за винятком вивісок, що розміщуються біля декількох входів до приміщення (території), де здійснюється господарська діяльність та у випадку коли приміщення знаходиться на розі будівлі).

5.ПРАВИЛА РОЗМІЩЕННЯ ВИВІСОК

5.1.Розміщення вивісок в місті Луцьку здійснюється виключно враховуючи п. 4 цього Порядку та на основі паспорта вивіски (додається), заяви про реєстрацію вивіски (додається).

5.1.1.Паспорт вивіски виготовляється суб’єктом господарюванням самостійно.

Паспорт вивіски обов’язково повинен містити: фотофіксацію місця, на якому планується розташування вивіски, розміром 10 х 15 см, візуалізацію вивіски на фасаді будинку (споруди), ескіз вивіски з основними розмірами, кресленнями вузлів кріплення, відомостями про використовувані для виготовлення вивіски матеріали, деталі шрифтів, логотипів, зображувальних елементів. На ескізі має бути вказана інформація та зображення, які планується розмістити на вивісці, включаючи логотипи, емблеми, герби тощо.

На проектних матеріалах обов’язково зазначається: найменування суб’єкта господарювання, найменування проектної організації або прізвище, ім’я, по батькові автора проекту, дата виконання проекту.

5.1.2.Паспорт вивіски погоджується з:

-            Управлінням містобудування та архітектури Луцької міської ради;

-             уповноваженим органом охорони культурної спадщини згідно із Законом України «Про охорону культурної спадщини»( у разі необхідності).         

5.1.3.У разі розміщення вивісок на пам’ятках історії та архітектури, а також на будинках (спорудах), які підлягають реконструкції або ремонту, суб’єкт господарювання зобов’язаний демонтувати вивіску на час проведення таких реконструкції чи ремонту за умови отримання суб’єктом господарювання попереднього письмового повідомлення відповідних органів.

5.1.4.У разі відмови в погодженні розташування вивіски органи, що уповноважені здійснювати такі погодження, надсилають суб’єкту господарювання вмотивовану відмову.

6. ПОРЯДОК ДЕМОНТАЖУ ВИВІСОК

6.1.Демонтажу згідно з цим Порядком підлягають:

6.1.1.Вивіски, встановлені у невідповідності до п. 4 цього Порядку.

6.1.2.Вивіски, що створюють у разі їх неналежної експлуатації аварійні ситуації, загрозу життю або здоров’ю людей та/або заподіянню шкоди майну третіх осіб.

6.2.Демонтаж вивіски проводиться власником  вивіски або власником приміщення, на якому розміщена вивіска   самостійно та за власний рахунок.

6.3.У випадках, визначених п. п. 7.1.1 та 7.1.2, демонтаж вивіски проводиться власником (законним користувачем) вивіски або власником приміщення, на якому розміщується вивіска у термін, вказаний у вимозі Уповноваженого органу.

6.4.Вимоги Уповноваженого органу про проведення демонтажу вивіски готуються у письмовій формі та направляються власнику   вивіски або власнику приміщення, на якому розміщена вивіска, поштою рекомендованим листом або вручаються особисто.

Контроль за виконанням вимог про демонтаж здійснює Уповноважений орган.

6.5.Про здійснення демонтажу вивіски у вказаний термін ( протягом з днів) власник , повідомляє Уповноважений орган про виконання вимоги у письмовій формі з долученням фотофіксації місця розміщення вивіски до і після демонтажу.

6.6.У разі не проведення власником  демонтажу вивіски, у зазначений термін - Уповноважений та контролюючий орган протягом 10 (десяти) робочих днів  готує рішення виконавчого комітету про примусовий демонтаж, яким визначається перелік вивісок, що підлягають демонтажу, із зазначенням місця їх розташування і терміну проведення демонтажу.

6.7.У випадку, визначеному п. 7.1.2 Порядку, демонтаж вивісок може здійснюватись без попереднього надсилання вимоги про демонтаж.

6.7.1.При встановленні фактів неналежної експлуатації вивісок, що створює аварійні ситуації, загрозу життю або здоров’ю людей та/або заподіянню шкоди майну третіх осіб Уповноваженим та контролюючим органом складається відповідний акт за участю власника (законного користувача) або власника приміщення, на якому розміщується вивіска  та представника департаменту муніципальної поліції.

6.8.Демонтаж вивіски проводить Уповноважений та контролюючий.

6.9.Про проведений демонтаж вивіски працівниками Уповноваженого та контролюючого органу та іншими особами, що були присутні при його проведенні, складається та підписується акт проведення демонтажу вивіски. До акту додається в обов’язковому порядку фотофіксація місця розташування вивіски до і після демонтажу.

6.10.Акт проведення демонтажу складається у 2-х примірниках, один з яких залишається в Уповноваженого та контролюючого органу, другий передається власнику демонтованої вивіски одразу після складання такого акта у випадку його присутності.

6.11.У разі відсутності чи відмови  власника вивіски  (власника приміщення) або власника приміщення, на якому розміщена вивіска  від підписання акта проведення демонтажу вивіски, другий примірник акта надсилається Уповноваженим та контролюючим органом поштою рекомендованим листом за місцезнаходженням власника протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту проведення демонтажу.

6.12.Після проведення демонтажу складаються такі документи:

-акт виконаних робіт з демонтажу вивіски із зазначенням характеру робіт, що   підписуються Уповноваженим та контролюючим  органом (замовником) та організацією або особою (виконавцем), які здійснили демонтаж;

    - калькуляція вартості витрат за виконані роботи з демонтажу.

6.13.Компенсація витрат Уповноваженому та контролюючому  органу, який організовував або проводив самостійно демонтаж вивіски, покладається на власника (законного користувача) демонтованої вивіски на підставі виставленого рахунку та Акта виконаних робіт по демонтажу.

6.14.Власник вивіски може повернути собі демонтовану вивіску після звернення до Уповноваженого та контролюючого  органу на підставі таких документів:

    - заяви на ім'я директора Уповноваженого та контролюючого  органу про повернення демонтованої   вивіски;

     -документа, що підтверджує право власності (інше майнове право) на конкретну демонтовану вивіску;

    -документа, що підтверджує оплату витрат Уповноваженого та контролюючого органу, пов'язаних  з демонтажем вивіски, транспортування та їх зберіганням.

   6.15.Облік і тимчасове зберігання демонтованих вивісок здійснюється у  встановленому порядку Уповноваженим та контролюючим органом.

Демонтована вивіска зберігається у спеціально відведених або орендованих для цього місцях (сховищах, складах тощо).

7.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА РОЗМІЩЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВИВІСОК

7.1.Суб’єкт господарювання, який є власником вивіски або уповноваженою власником вивіски особою зобов’язаний:

7.1.1.Виконувати роботи з монтажу та демонтажу вивіски без пошкодження архітектурних деталей, конструктивних елементів будинків (споруд), підземних та наземних комунікацій, об’єктів благоустрою та з поновленням фітодизайну прилеглої ділянки. Якщо при проведенні робіт з монтажу та демонтажу вивіски було пошкоджено фасад будинку (споруди) (фарбування, елементи тощо), суб’єкт господарювання зобов’язаний усунути всі пошкодження протягом 10-ти днів за власний рахунок.

7.1.2.Забезпечувати відповідність вивіски вимогам п.4 та п.5 цього Порядку, державним стандартам, нормам і правилам конструктивної міцності, електротехнічної та експлуатаційної безпеки.

7.2.Власник вивіски несе відповідальність за встановлення вивіски, за дотримання при її розміщенні державних стандартів, норм і правил конструктивної міцності, електротехнічної та експлуатаційної безпеки, а також відповідає за безпеку при проведенні робіт з монтажу та демонтажу вивіски, експлуатацію і утримання її у належному санітарно-технічному стані.

 

7.3.Суб’єкт господарювання, який є власником (законним користувачем) вивіски, несе відповідальність,  за незадовільний санітарний, естетичний та технічний стан вивіски.

Секретар ради                                                                               Юлія Вусенко

 

 

 

 

                                               Начальник управління

                                      містобудування та архітектури               

_________________/ПІБ/             

„____”____________20_ р.           

 

 ПАСПОРТ ВИВІСКИ №______

 

Виданий     ________________________________________________________

(для юридичної особи – повне найменування, для фізичної особи – прізвище, ім’я та по батькові)

__________________________________________________________________

(місцезнаходження (місце проживання), номер телефону (телефаксу), банківські реквізити, ідентифікаційний номер)

Адреса місця розташування вивіски:

__________________________________________________________________

 

    Фотокартка місця, на якому планується розташування вивіски  

 

Характеристика вивіски

__________________________________________________________________

(інформаційна/комерційна; одностороння/двостороння)

Площа вивіски, кв. м    ______________________________________________

 

  Ескіз вивіски з основними розмірами, кресленнями вузлів кріплення та з вказанням інформації та зображень, які планується розмістити на вивісці, включаючи логотипи, емблеми, герби (може бути виконаний
у вигляді додатка до паспорта)  

 

Матеріали виготовлення вивіски

__________________________________________________________________

Наявність та характеристики підсвічування вивіски

__________________________________________________________________

 

    Комп’ютерний макет (фотофіксація) місця розташування
з архітектурною прив’язкою вивіски до фасаду будинку    

 

 

Погодження :

 

-         з власником цього місця або його уповноваженою особою _____________________________________________________________

- з управлінням архітектури та містобудування Луцької міської ради

_____________________________________________________________

 

-         з уповноваженим органом з питань охорони об’єктів культурної спадщини( у разі необхідності)

_____________________________________________________________

 

 

 

 

 

Начальник управління

містобудування та архітектури      

 

                                             _______________                   ___________________

                                                        Підпис                                    ПІБ

М.П.

 

Додатки до паспорта:

1. Копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної або юридичної особи (при наявності).

2. Копія документа, що підтверджує право власності або користування на  приміщення  або територію  біля входу до якого розміщується вивіска.

3. Лист-згода  співвласників  приміщень, інтереси яких зачіпаються  при розміщенні вивіски.

 

ЗАЯВА

на реєстрацію паспорта вивіски

 

Заявник ___________________________________________________________________

(для юридичної особи - повне найменування, для фізичної особи-прізвище, ім’я та по батькові)

___________________________________________________________________

(банківські реквізити)

Адреса заявника ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(для юридичної особи -  місце знаходження, для фізичної особи-місце проживання, паспортні дані)

 

Ідентифікаційний номер _____________________________________________

 

Телефон (телефакс)___________________________________________________

 

Прошу погодити  паспорт вивіски за адресою        

___________________________________________________________________

(повна адреса місця для розташування вивіски)

 

Перелік документів, що додаються_____________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

 

М.П.           _____________________     _________________________________

підпис                  прізвище та ініціали заявника або уповноваженої ним особи

Додатки: