1. Головна
  2. Документи
  3. Проєкти рішень виконавчого комітету
Чинний, регуляторний акт
Проєкти рішень виконавчого комітету від 22.04.2022 м. Луцьк

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 21.11.2018 № 745-1 “Про оператора електронних систем у місті Луцьку”

З метою підвищення якості та ефективності надання послуг з перевезень пасажирів міським громадським транспортом загального користування, керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про міський електричний транспорт”, “Про дорожній рух”, “Про автомобільний транспорт”, Цивільним кодексом України, Правилами надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 № 1735, Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 № 176, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 21.11.2018 № 745-1 “Про оператора електронних систем у місті Луцьку”:
1.1. Додаток 1 “Положення про оператора електронних систем у місті Луцьку” викласти у новій редакції (додається).
1.2. Додаток 2 доповнити абзац 28 “Організатор має право” пунктом 3 наступного змісту: “Продовжити строк дії договору один раз на п’ять років за рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради по заяві Оператора електронних систем про продовження строку дії договору, але не більше одного разу і не більше ніж на п’ять років у разі наявності вмотивованих підстав для продовження строку дії договору, а також з підстав вважати зазначеного Оператора таким, що надавав послуги протягом попереднього періоду без порушення умов укладеного попереднього договору.
1.2. Додаток 2 доповнити абзац 28 “Організатор має право” пунктом 3 наступного змісту: “Продовжити строк дії договору один раз на п’ять років за рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради по заяві Оператора електронних систем про продовження строку дії договору, але не більше одного разу і не більше ніж на п’ять років у разі наявності вмотивованих підстав для продовження строку дії договору, а також з підстав вважати зазначеного Оператора таким, що надавав послуги протягом попереднього періоду без порушення умов укладеного попереднього договору.
З метою продовження строку дії договору про організацію та обслуговування електронних систем в громадському транспорті м. Луцька Оператор електронних систем не пізніше ніж за 90 календарних днів до закінчення строку дії договору подає організатору перевезень заяву з описом
підстав для продовження.
У разі пропуску Оператора електронних систем зазначеного строку визначення Оператора здійснюється за результатами конкурсу. ”
2. Додаток 1 до рішення виконавчого комітету від 21.11.2018 № 745-1 “Про оператора електронних систем у місті Луцьку” із змінами вважати таким, що втратив чинність з дня публікації в газеті “Луцький Замок” цього рішення.
3. Доручити відділу інформаційної роботи не пізніше як у 10-денний строк оприлюднити рішення в газеті “Луцький Замок”.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Чебелюк І.І. 

Міський голова                                                                               Ігор ПОЛІЩУК

Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому                                                     Юрій ВЕРБИЧ

Віктор Главічка 777 986