1. Головна
  2. Анонси подій

День Європи 2022

День Європи 2022

Цьогоріч День Європи в Україні має особливе значення, адже українці боронять демократичні європейські цінності ціною власного життя, захищаючи від російського імперіалізму Україну, борючись за мир у Європі.

Ми надзвичайно вдячні країнам Європи, нашим європейським містам-партнерам за те, що в цей непростий час ви стоїте поруч, допомагаючи українцям в нашій державі та за її межами, підтримуючи вибір Україною європейського майбутнього. Така стійка позиція підтримки додає нам сили і витривалості для протидії російському агресору, а також непохитної віри в правильності нашого шляху.

У боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність Україна відстоює цінності, права і свободи, що лежать в основі всього цивілізованого світу. Віримо, що вже невдовзі Україна святкуватиме перемогу та повноправно стане частиною європейської родини!

This year's Europe Day in Ukraine is of special significance, as Ukrainians defend democratic European values at the cost of their own lives, protecting Ukraine from russian imperialism, fighting for the peace in Europe.

We are extremely grateful to the countries of Europe, to our European partner cities, for standing by us in this difficult time, helping Ukrainians in our country and abroad, supporting Ukraine's choice of European future. Such a firm stance of support gives us the strength and endurance to counteract the russian aggressor, as well as unwavering faith in the rightness of our path.

In the struggle for independence, sovereignty and territorial integrity, Ukraine upholds the values, rights and freedoms that underlie the entire civilized world. We strongly believe that Ukraine will soon celebrate the victory and become a full-fledged member of the European family!

W tym roku Dzień Europy w Ukrainie ma szczególne znaczenie, ponieważ Ukraińcy za cenę własnego życia bronią demokratycznych wartości europejskich, chroniąс przed rosyjskim imperializmem Ukrainę, walcząc o pokój w całej Europie.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni krajom Europy i naszym europejskim miastom partnerskim za to, że w tak trudnym czasie stoją z nami ramię w ramię, pomagając Ukraińcom zarówno wewnątrz kraju, jak i poza jego granicami, wspierając Ukrainę w jej wyborze europejskiej ścieżki. Taka stanowcza pozycja wsparcia daje nam siłę i wytrwałość w walce z rosyjskim agresorem, a także niezłomną wiarę w słuszność naszej drogi.

Walcząc o swoją niepodległość, suwerenność i integralność terytorialną Ukraina stoi na straży wartości, praw i wolności będących podstawą całego cywilizowanego świata. Wierzymy, że niedługo Ukraina będzie świętować swoje zwycięstwo i zostanie pełnoprawnym członkiem europejskiej rodziny!