1. Головна
  2. Документи
  3. Рішення виконавчого комітету
Чинний
Рішення виконавчого комітету від 26.07.2012 №481-1 м. Луцьк

Про підсумки роботи щодо розгляду звернень громадян у першому півріччі 2012 року

На виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та з метою об’єктивного, кваліфікованого і своєчасного розгляду звернень громадян, вдосконалення роботи виконавчих органів міської ради зі зверненнями громадян, надання якісних адміністративних послуг замовникам,  виконавчий комітет міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Інформацію про роботу зі зверненнями громадян у виконавчих органах Луцької міської ради протягом першого півріччя 2012 року взяти до відома  (додається).

2. Заступникам міського голови:

2.1. Контролювати роботу зі зверненнями громадян у підпорядкованих виконавчих органах міської ради.

2.2. Підвищити вимогливість до керівників підпорядкованих виконавчих органів міської ради щодо належного виконання завдань, визначених у документах вищих органів влади, рішеннях виконавчого комітету, розпорядженнях міського голови в частині розгляду звернень громадян.

2.3. Враховувати при проведенні щорічної оцінки посадових осіб міської ради, а також при укладанні (продовженні) контракту з керівниками підприємств та закладів міської комунальної власності результати роботи зі зверненнями громадян, як важливий показник.

3. Керівникам виконавчих органів міської ради:

3.1. До 05.08.2012 проаналізувати стан роботи зі зверненнями громадян, посилити контроль за дотриманням термінів розгляду звернень громадян, якістю наданих відповідей.

3.2. Проводити щомісячний аналіз звернень громадян з метою виявлення та усунення причин, що породжують обґрунтовані скарги до органів влади усіх рівнів, вивчати причини зростання кількості звернень з певної тематики з подальшим урахуванням при підготовці планів роботи, програм соціального та економічного розвитку міста, об’єктивно і всебічно перевіряти факти, встановити причини і умови, які сприяли порушенням, невідкладно вжити заходів до їх усунення.

3.3. Вживати заходів щодо недопущення  фактів порушення термінів  розгляду звернень громадян,  установити жорсткий контроль за якісною підготовкою  письмових відповідей у визначені законодавством терміни, а також  проводити постійний моніторинг розгляду звернень, що ставляться на довготерміновий  контроль, про що інформувати відділ звернень громадян.

3.4. Проводити виїзні перевірки повторних звернень, організовувати розгляд повторних звернень за участю заявників з урахуванням положень статті 18 Закону України «Про звернення громадян».

3.5. Забезпечити оперативне реагування на телефонні звернення громадян, що надходять в групу оперативного реагування «15-80», своєчасно інформувати фахівців групи про результати їх розгляду.

3.6. Дотримуватись графіків особистого прийому громадян.

3.7. Посилити рівень виконавської дисципліни при розгляді інформаційних запитів, забезпечивши виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в частині дотримання термінів, змісту та повноти відповіді.

3.8. Забезпечувати особливо уважне ставлення до вирішення проблем, з якими звертаються Ветерани Великої Вітчизняної війни та праці, інваліди та інші непрацездатні особи, а також особи, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту і підтримки.

3.9. Продовжити практику проведення «прямих телефонних ліній», «прямих ефірів» для спілкування з лучанами та оперативного вирішення їх проблем, забезпечити регулярну підготовку публікацій в засобах масової інформації з найбільш актуальних питань життєдіяльності міста.

3.10. Щокварталу, до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом,  надавати у відділ звернень громадян інформацію про організацію роботи зі зверненнями громадян, інформаційними запитами та вжиті заходи, спрямовані на гарантування реалізації конституційного права громадян на звернення.

4. Відділу звернень громадян (Карп’як Л.В.):

4.1. Щомісяця, щокварталу аналізувати стан роботи зі зверненнями громадян у виконавчих органах міської ради, подавати керівництву інформацію про виявлені недоліки.

4.2. Надавати методичну допомогу працівникам, відповідальним за роботу зі зверненнями громадян.

5. Відділу програмно-комп’ютерного забезпечення (Осокін Д.А.) забезпечити реєстрацію звернень громадян в системі електронного документообігу EL-dok, термін виконання визначити спільно з розробником програми.

6. Відділу  інформаційної роботи (Балюк З.В.) систематично висвітлювати через засоби масової інформації та офіційний веб-сайт міської ради матеріали щодо організації роботи зі зверненнями громадян, графіки особистих прийомів громадян керівниками міської ради та її виконавчих органів.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови, керуючого справами виконкому Вербича Ю.Г.

 

Міський голова                                                                           Микола Романюк 

 

Перший заступник
міського голови                                                                         Святослав Кравчук

 

Карп’як

777  908